Ansatte

Ansatte

Ketil Hegdalsaunet - Daglig leder

Tove Hegdalsaunet - Ansvarlig for gruppetimer

Frank Axelsen - PT-ansvarlig og personlig trener

Monica Arntzen - Instruktør / Resepsjon

Hanne Günther - Instruktør / Resepsjon

Sabina Sidelko - Instruktør